Om Norsk Forening for Rettsfilosofi:

Norsk Forening for Rettsfilosofi er den norske avdelingen av IVR (Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie - the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy).

Foreningen arrangerer seminarer og medlemsmøter hvor vi inviterer veletablerte såvel som yngre rettsteoretikere til å innlede i et uformelt men krevende interdisiplinært miljø. Siden tidlig på 1980-tallet har våre tradisjonelle Sommer- og Julemøter vekket interesse hos profesjonelle filosofer såvel som rettsforskere og andre samfunnsforskere, studenter og praktiserende jurister.


Nyhet - Julemøtet 2014: Norsk Forening for Rettsfilosofis tradisjonelle Julemøte finner i år sted tirsdag 9. desember kl 1800. Anders Løvlie vil innlede på bakgrunn av hans doktoravhandling om rettslige faktabegreper, og Knut Bergo vil kommentere. Det blir som vanlig servering, og både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne! Les mere her

Nyhet - ekstramøte med Tara Smith: 25. november 2014 kl 1700 holder professor Tara Smith fra University of Texas foredrag i Norsk Forening for Rettsfilosofi. Temaet er Rule of Law; hvorfor dette er viktig, hva som truer det, og hvorfor begrepet 'Rule of Law' ikke kan gis en verdinøytral utforming. Tarjei Bekkedal vil holde forberedt kommentar. Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne! Les mere her
IVRs internasjonale nettside:
http://www.cirfid.unibo.it/ivr/