Representanter

Styret i Norsk Forening for Rettsfilosofi består av:

       •  Jørgen A. Stubberud (formann) -
jorgen.stubberud (a) jus.uio.no

       •  Andreas Aure (PhD)
       •  Tarjei Bekkedal (PhD)

       •  Svein Eng (Prof.)

       •  Christoffer C. Eriksen (PhD)

       •  Geir Heivoll
 
       •  Alf Petter Høgberg (Prof.)

       •  Markus Jerkø

       •  Anita Leirfall (førsteamanuensis)
       •  Anders Narvestad (stipendiat)
       •  Inger-Johanne Sand (Prof.)
 
       •  Kjetil Skjerve