Medlemskap

Medlemskap i Norsk Forening for Rettsfilosofi er åpent for alle som er interessert i rettsfilosofi / rettsteori. Ønsker du å bli medlem, send oss en e-post på jorgen.stubberud (a) jus.uio.no.

Medlemskontingenten er 150 kroner per år, som betales innen 1. mai hvert år til Foreningens konto nummer 1594.13.88121.