Møter og nyheter
Aktivitet i Norge
IVRs internasjonale virksomhet
IVR-kongresser

IVRs 25. verdenskongress gikk av stabelen i Frankfurt a.M. fra 15. til 20. august 2011. Hovedtemaet var "Law, Science and Technology". Se kongressens nettside: http://www.ivr2011.org/ Se rapport om den 25. verdenskongress fra våre representanter Inger Marie Sunde og Endre Stavang her (kom gjerne med innspill!).

IVRs 24. verdenskongress fant sted i Beijing, Kina, 15. til 20. september 2009

IVRs 23. verdenskongress ble holdt i Kraków i Polen 1. til 7. august 2007

IVRs 22. verdenskongress fant sted i Granada i Spania 24. til 29. mai 2005.
Nettside:
http://www.ugr.es/~ivr2005/  

Andre IVR-aktiviteter